Skov

Find sag

Konkursboets forløb

Opstart

1

Opstart

Kurator orienterer ledelsen, banken og alle kendte kreditorer om konkursen. Kurator danner sig et overblik over virksomheden, sikrer aktiver, tager stilling til igangværende kontrakter og ansatte.

Salg af aktiver

2

Salg af aktiver

Kurator sælger boets aktiver. Pantsatte aktiver sælges i samarbejde med panthaver og for panthavers regning.

Undersøgelser

3

Undersøgelser

Kurator undersøger, om der er grundlag for omstødelse af betalinger inden konkursen, om boet har erstatningskrav mod ledelsen, og om der skal indledes sag om konkurskarantæne.

Fordringsprøvelse & afslutning

4

Fordringsprøvelse & afslutning

Hvis der er udsigt til en dividende, godkender eller afviser kurator de anmeldte krav. Kurator laver et regnskab over boets indtægter og udgifter og udlodder den eventuelle dividende til kreditorerne.